Noa BlassMusicYogaEducationEnglish Version
חינוך

החינוך המוסיקלי לגיל־הרך

חינוך - כללי
החינוך המוסיקלי המיוחד
ספרי אגדות וסיפורים
הגמד פיקי-פקו

הגמד פיקי-פקו

(ספרי אגדות, 1990/2001, כולל דיסק) אוסף סיפורים לילדים בגיל הרך, שמטרתם - פיתוח רגישות לצליל ולקצב, תוך כדי האזנה והפעלה מוסיקלית. הסיפורים שבספר קסומים בפשטותם ובצמצומם ונותנים ביטוי לחויות ראשוניות כמו: יצירת קשר עם חבר, ביישנות, הסתגלות למשמעת ועוד. לחצו לפרטים נוספים >

מוסיקה-לי

מוסיקה-לי

(החינוך המוסיקלי לגיל־הרך, 1995) הספר מציג את שיטתה המקורית של נעה לחינוך למוסיקה. הספר נועד לשימוש למורים למוסיקה, לתנועה, לדרמה יוצרת, למורים ומטפלים בילדים עם קשיי חינוך וקשיי התנהגות וכן להורים בעלי ענין במוסיקה. לחצו לפרטים נוספים >

חליל הקסם והדרקון

חליל הקסם והדרקון

(חינוך מוסיקלי, 1993) הספר מספר על מפגש הילד בגיל צעיר מאוד עם המוסיקה, מגולל לפנינו את השפעתה של המוסיקה על הילד ותגובתו לה בדרכים יצירתיות, ומראה כיצד המוסיקה משחררת ממועקות, מציתה את הדמיון ומהווה מקור השראה. בחלקו האחרון של הספר מופיעות דוגמאות לעבודה עם ילדים ואנשים בוגרים - חריגים. לחצו לפרטים נוספים >

סיפורים מבית התוים

סיפורים מבית התוים

(החינוך המוסיקלי לגיל־הרך, 1990) הספר כולל מבחר של סיפורים על תווים וסימני מוסיקה כהמשך לסיפורים שהופיעו בספר "מוסיקה־לי". מטרת הסיפורים לאפשר לילד להכיר את הסימנים בדרך חוויתית וללמוד על תפקידם במערכת המוסיקלית. לחצו לפרטים נוספים >

מוסיקט

מוסיקט

(חינוך מוסיקלי לגיל־הרך, 1990) הספר כולל 34 שיעורי מוסיקה שנתיים לגיל הרך (3-4). בספר מופיע ניתוח מפורט של מספר יצירות תכניתיות המופיעות בתכנית השיעורים. לחצו לפרטים נוספים >

הסיפור על המנגינה שאין לה סוף

הסיפור על המנגינה שאין לה סוף

(ספרי אגדות, 1986, כולל קלטת) ה"אריה" מתוך הסויטה השלישית לתזמורת מאת באך מתוארת דרך אגדה הקושרת בין שני חלקי כדור הארץ המקבילים לשני קטעי היצירה. לחצו לפרטים נוספים >

קולות מקונכיה

קולות מקונכיה

(ספרי אגדות, 1981) קובץ אגדות המתאר תכנים נפשיים והשתקפותם בטבע. לחצו לפרטים נוספים >

קלטות ודיסקים

סיפורי הגמד פיקי פקו דיסק
הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!